ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดโดยนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ หากนักเรียนไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *