การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทยและนาฎศิลป์ เนื่องในวโรกาสปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในการแสดงวงมหาดุริยางค์ไทยและนาฎศิลป์ เนื่องในวโรกาสปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ดำเนินงานโดยวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้มอบหมายให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมแสดง โดยมีนักเรียนจำนวน ๔ คน ได้แก่ นางสาวธัญญาเรศ วิฒิธามาตย์ นางสาวนภาพร ไวยกรรณ์ นางสาวธนัชพร บุญธรรม และนางสาวลัดดาวัลย์ กันตีคำ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชินาวัตร ดุริยปรีชา ประฐมธานี เป็นครูดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *