ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564 (โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับการจัดสรรจากสหวิทยาเขตราชนครินทร์) จำนวน 15 คน ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
1) รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
2) เอกสารประกอบการมอบตัวชั้น ม.1 สามารถรับได้ 2 ช่องทางคือ
>>1.ดาวน์โหลดตามลิ้งค์ https://drive.google.com/…/1UlnJ0WmWBmfZp9U9TCW…/view
>>2.รับเอกสารได้ที่หน้าโรงเรียน วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564
3) ให้นักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันมอบตัว
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สหวิทยาเขตราชนครินทร์ นามสกุด เด็กชาย ธีรเชษฐ์ สุขเกษม เด็กชาย ณภัทร ปานแก้ว เด็กชาย ธนภัทร สร้อยสุวรรณ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2564 จัดสรรให้ที่ นนทรีวิทยา นนทรีวิทยา นนทรีวิทยา นนทรี ลงนาม หมายเหตุ 5 6 จิตรทอง อนุสรณ์เทวินทร์ 8 เด็กชาย นนทรีวิทยา นนทรีวทยา นนทรีวิทยา 9 10 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เด็กชาย พงศกร เด็กชาย เศรษฐศรุต เด็กชาย ชัชพิสิฐ ชานนท์ เด็กชาย ธนดล เด็กชาย ธนคล เด็กชาย ชุติพัฒน์ เด็กชาย ณัฐธัญ เด็กชาย วราชฤทธิ์ เด็กชาย ทักษ์ดนัย เด็กหญิง สุวรรณา นนทรี วัทยา 11 สิริธัญตระกูล แก้วนำดี บุญแก้ว เชยกลิน หมีอินทร์ บุญโชติ ขันตรี นนทรีวิทยา 12 13 นนทรีวิทยา 14 15 เล นนทรีวิทยา นนทรีวิทยา นนทรีวิทยา นนทรีวิทยา โต๊ะทอง วนกลาง"

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *