11 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📌วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียนในการเตรียมพร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นอย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียน โดยจัดการสอนเสริมในรูปแบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Microsoft Teams

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "ไui samannา กลุ่มสาระที่ ภาษาเพื่อการสือสาร Direction: best expression missing Conversation the BEST പง dialogs and choose the Where have you Women Thope ณศ haven't seen you class all week. stay better now. ณัฐพัชร์ศิ thought too much caught homne to study Man Lunderstand your point, out dlike Women: Man Thank you. continue, Tutor3 Tutor3 นางสาวศ..."

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

 

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *