23 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธาน จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสุริยาฉาย เวลา 8.00 น.

Post Author: admin