Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียนร่วมกันในกิจกรรมกีฬาภายใน

โรงเรียนนนทรีวิทยาขอขอบคุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌รับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌เข้าร่วมกิจกรรม Business Innovation and Sustainability Workshop

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌13 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมครูกล่าวอำลาเนื่องจากย้ายสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌12 พฤศจิกายน 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌11-12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุดพลัง”

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พ.ย. 66 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย เข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาธง

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายฝึกอบรมคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม