Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📸 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 65 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 นำโดย …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “เลือกสิ่งที่ใช่ จัดให้เรียนสิ่งที่ชอบ “

.

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม