Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2566 ต้อนรับและแนะนำครูบรรจุใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2566 การประชุมครู ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง “ศาสตร์ศิลป์ร้อยใจ รักษ์ไทยภาษา อาชีพสร้างสรรค์ ทันโลกอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ส.ค. 66 โรงเรียนนนทรีวิทยา ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ค. 66 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม