Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

          วันศุกร์ที่ 7 ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมออกตรวจพื้นที่โครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย

          วันศุกร์ที่ 7 ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

          วันพฤหัสบดีที่ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

          วันพุธที่ 5 มิถ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทยและนาฎศิลป์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

          วันอังคารที่ ๔ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

          วันพุธที่ 29 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นแรงใจเชียร์ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13

          วันพุธที่ 29 พฤ…

อ่านเพิ่มเติม