การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทยและนาฎศิลป์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

          วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับเชิญเข้าร่วมการฝึกซ้อมและร่วมแสดง
ใน
การแสดงวงมหาดุริยางค์ไทยและนาฎศิลป์ เนื่องในวโรกาสปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ดำเนินงานโดยวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก ซึ่งได้มอบหมายให้โรงเรียนหอวังเป็นประธานในการจัดฝึกซ้อมการแสดง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้มอบหมายให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแสดงดังกล่าว โดยมีนักเรียนจำนวน ๔ คน ได้แก่ นางสาวธัญญาเรศ วิฒิธามาตย์ นางสาวนภาพร ไวยกรรณ์ นางสาวธนัชพร บุญธรรม และนางสาวลัดดาวัลย์ กันตีคำ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชินาวัตร ดุริยปรีชา ประฐมธานี เป็นครูดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *