Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การยืนยันสิทธิ์นักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดความสะอาดของห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรการประก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567…

อ่านเพิ่มเติม