Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2565 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565 รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

15 สิงหาคม 2565 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11สิงหาคม 2565 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงร่วมใจ ภาษาไทยร่วมสมัย ร่วมก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นาง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาและโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 d.8. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม