Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกรุงเทพมหานคร เขต 2 ลงพื้นที่พูดคุย เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจและให้กำลังใจนักเรียนที่บ้านเกิดอัคคีภัย

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ขอขอบคุณสายธารน้ำใจและกำลังใจดีๆ ที่มีให้ชาวนนทรีวิทยา

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ประสบอัคคีภัย ณ ที่พักชั่วคราว วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม …

อ่านเพิ่มเติม