การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา  มอบหมายให้  นายบุญรือ  สังข์สม  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2566  ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ระหว่างวันที่  5-7  สิงหาคม  2566  ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักภัยอันตราย  เสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *