7 ธ.ค. 59 กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนนนทรีวิทยา ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน โดยโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค กีฬาวอลเลยบอล ปิงปอง บาสเกตบอล แบตมินตัน การเล่นฮูล่าฮูปและการออกกำลังกายในฟิตเนส ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Post Author: admin