19 ธันวาคม 2559 ประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานดีเด่นด้านหลังงาน โครงการ Energy Mind Award ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอดิศร ใสสุก ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

Post Author: admin