17 ก.พ. 60 พิธีประดับอินทรธนูแก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับม. 1

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูแก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา เวลา 14.20 น.

Post Author: admin