3 ส.ค. 59 มอบรางวัลห้องเรียนที่มียอดจำหน่ายบัตรเดินการกุศลสูงสุด

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนห้องที่มียอดจำหน่ายบัตรเดินการกุศลสูงสุด 3 อันดับ แต่ละระดับชั้น

Post Author: admin