27-28 พ.ค. 60 อบรมชี่กงเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 สมาคมไทเก๊ก(ประเทศไทย) ได้เปิดอบรมชี่กงเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ หอประชุมมุนินทร์มนา โรงเรียนนนทรีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่กีฬาไทเก้ก
นายกสมาคมไทเก๊ก(ประเทศไทย) ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ให้การต้อนรับ โดยมีพณ ท่าน เฉินเจียง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากประเทศจีนได้แก่ อ.จางเต่อหมิง,อ.หูเซี่ยวเฟยและอ.เหลยปิน เป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้

 

Post Author: admin