22 ส.ค. 59 แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน โรตารีสากล สัญชาติ ฝรั่งเศส Miss Oceane Frederique,Maria DUCRUET ซึ่งจะเข้าศึกษาที่โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin