23 ส.ค. 59 นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล งานวันวิชาการ “ศรีสุริโยทัยนิทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล งานวันวิชาการ “ศรีสุริโยทัยนิทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Post Author: admin