14 ก.ย. 59 พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้เป็นประธานในการมอบโล่  เกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล และกีฬาเนตบอลของโรงเรียนนนทรีวิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง (ทีม A) กีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

– นางสาวภูรี  รื่นหาญ  ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

2.รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง กีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

– นายสุรชัย  จังธนสมบัติ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี

– นางสาวโรส  เดวิส  ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

3. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเนตบอลเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

– นายสุรชัย  จังธนสมบัติ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “Sponsor Thailand Championship 2016”

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง (ทีม B) กีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “Sponsor Thailand Championship 2016”

7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “Sponsor Thailand Championship 2016”

 

 

 

Post Author: admin