15 ธ.ค. 59 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 และคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนทุกรายการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่นักเรียนและคุณครูที่มีความอุตสาหะและสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin