15 ก.พ. 60 เลือกตั้งประธานนะเรียน และประธานคณะสี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับบุคลากรและนักเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin