22 ก.พ. 60 อดีตครูและบุคลากรเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ STEM ศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา คณะผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันต้อนรับผู้อำนวยการภาณี การุณยวณิชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ผู้อำนวยการธวัชชัย ชัยเพชระกุล อดีตครูโรงเรียนนนทรีวิทยาและคณะครูเก่าโรงเรียนนนทรีวิทยาจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ STEM ศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา บรรยากาศการต้อนรับและนำเยี่ยมชมนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

Post Author: admin