4 -5 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่อวันที่ 4 -5 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 วันที่ 4 มีนาคม 2560 นั้นเป็นการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 30 คน และวันที่ 5 มีนาคม 2560 เป็นการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 นักเรียนเข้าสอบจำนวน 16 คน การสอบเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.-11.50 น. ณ ห้องสอบอาคารทวีกานต์สถิต โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin