27 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวันแรก ผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตร หลานมาสมัครเป็นจำนวนมาก

โดยมีสรุปรายงานจำนวนนักเรียนสมัครห้องเรียนปกติ โรงเรียนนนทรีวิทยาประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 173 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 43 คน

ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560  สถานที่รับสมัคร ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin