ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ ดนตรีและกีฬา ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกแข่งขันในรอบปกติในวันที่ 8 เมษายน 2560 ในเวลา 9.00 – 11.50 น.  ณ  โรงเรียนนนทรีวิทยา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-286-2105

 

Post Author: admin