19 เม.ย. 60 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมมุนินทร์มนา และรับมอบตัวนักเรียนตามห้องที่ได้จัดไว้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ณ อาคารเอกพิมาน โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

Post Author: admin