25 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์(ITA-Online)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงบประมาณ นำโดย นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอดิสร ใสสุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบ

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *