14 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📌วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันนี้เป็นวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียนในการเตรียมพร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการสอบ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นอย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียน โดยจัดการสอนเสริมในรูปแบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา นางสาวนันท์นภัส จำปารัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางนิษฐา สุทธิพงษ์ และนายธนกฤต วิชาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมเป็นกำลังใจ สังเกตการณ์สอนตลอดการบรรยาย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ หน้าจอ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

Author: Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *