Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2566 การประชุมครู ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง “ศาสตร์ศิลป์ร้อยใจ รักษ์ไทยภาษา อาชีพสร้างสรรค์ ทันโลกอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ส.ค. 66 โรงเรียนนนทรีวิทยา ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ค. 66 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันกีฬาเปตองในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา

กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ค. 2566 รับการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ค. 66 กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอตบุหรี่ ประจำปิงบประมาณ 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ก.ค. 66 กิจกรรมการแข่งขัน ขายกระเป๋า sbac online marketing challenge ในรูปแบบออนไลน์

9 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนนทรีวิทยา ครบรอบ 70 ปี

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนนนทรีวิทยา ขอแสดง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนนทรีวิทยา ขอแสดง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่

27 มิถุนายน 2566 นางณัฐพั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2566 รับวัคซีน HPV

รับวัคซีน HPV วันที่ 14 ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2566 การอบรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยใช้ Google Site

19 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2566 ประมวลภาพการรับหนังสือเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พฤษภาคม 2566 การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วินัยข้าราชการครู

12 พฤษภาคม 2566 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2566 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “SLC Workshop at Nonsi” เปลี่ยนโฉมครูสู่พัฒนาเด็ก ปรับโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

11 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัชร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบโรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted inข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มีนาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2566 รอง ผอ.สพม. กท2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-Net Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2566 นิทรรศการวิชาการ “เปิดประตู บูรณาการ สืบสานนนทรีนิทรรศ 66” ปีการศึกษา 2565

18 มกราคม 2566 นิทรรศการว…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2565 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565 รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

15 สิงหาคม 2565 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11สิงหาคม 2565 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงร่วมใจ ภาษาไทยร่วมสมัย ร่วมก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นาง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาและโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 d.8. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 65 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 65 ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวของนักเรียนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนนทรีวิทยา

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📸 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 65 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 นำโดย …

อ่านเพิ่มเติม