Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2565 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565 รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

15 สิงหาคม 2565 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11สิงหาคม 2565 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงร่วมใจ ภาษาไทยร่วมสมัย ร่วมก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นาง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาและโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 d.8. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 65 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 65 ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวของนักเรียนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนนทรีวิทยา

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📸 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 65 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 นำโดย …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “เลือกสิ่งที่ใช่ จัดให้เรียนสิ่งที่ชอบ “

.

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเนตบอลโรงเรียนนนทรีวิทยา🎉🎉🥇💯

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2565 ณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล เพื่อร่วมแข่งขันกีฬากรมพละ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 25…

อ่านเพิ่มเติม