Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2566 ประชุมครู ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียนร่วมกันในกิจกรรมกีฬาภายใน

โรงเรียนนนทรีวิทยาขอขอบคุ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌การจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌รับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌เข้าร่วมกิจกรรม Business Innovation and Sustainability Workshop

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌13 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมครูกล่าวอำลาเนื่องจากย้ายสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกาย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌12 พฤศจิกายน 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌11-12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุดพลัง”

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พ.ย. 66 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย เข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาธง

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายฝึกอบรมคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌1-3 พฤศจิกายน 2566 ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ตุลาคม 2566 ประชุมครู ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2566 พิธีมุทิตาจิตคารวะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กันยายน 2566 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

6 กันยายน 2566 พิธีปิดกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด “นนทรีคัพ” ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปิดกีฬาต้านยาเสพติด ก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กันยายน 2566 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2566

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กันยายน 2566 มอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน

วันอังคาร ที่  นางณัฐพัชร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กันยายน 2566 แสดงความยินดี คุณครูอนุพงศ์ สุขเกษม

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์(ITA-Online)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 สิงหาคม 2566 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2566 กิจกรรมการติว TGAT 2 TGAT 3 และ A-Level

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2566 รับมอบกีตาร์ไฟฟ้าจากศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2566 ต้อนรับและแนะนำครูบรรจุใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2566 การประชุมครู ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาค…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง “ศาสตร์ศิลป์ร้อยใจ รักษ์ไทยภาษา อาชีพสร้างสรรค์ ทันโลกอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ส.ค. 66 โรงเรียนนนทรีวิทยา ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ค. 66 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันกีฬาเปตองในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา

กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ค. 2566 รับการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ค. 66 กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอตบุหรี่ ประจำปิงบประมาณ 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ก.ค. 66 กิจกรรมการแข่งขัน ขายกระเป๋า sbac online marketing challenge ในรูปแบบออนไลน์

9 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนนทรีวิทยา ครบรอบ 70 ปี

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนนนทรีวิทยา ขอแสดง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนนทรีวิทยา ขอแสดง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่

27 มิถุนายน 2566 นางณัฐพั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2566 รับวัคซีน HPV

รับวัคซีน HPV วันที่ 14 ม…

อ่านเพิ่มเติม