Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2566 นิทรรศการวิชาการ “เปิดประตู บูรณาการ สืบสานนนทรีนิทรรศ 66” ปีการศึกษา 2565

18 มกราคม 2566 นิทรรศการว…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565 พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2565 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2565 รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

15 สิงหาคม 2565 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11สิงหาคม 2565 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงร่วมใจ ภาษาไทยร่วมสมัย ร่วมก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นาง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาและโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

27 d.8. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ก.ค. 65 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 65 ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวของนักเรียนจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนบ่อนไก่

จากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันอั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

20 มิ.ย. 65 รับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนนนทรีวิทยา

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📸 ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 65 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการประชุมเครือ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 นำโดย …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “เลือกสิ่งที่ใช่ จัดให้เรียนสิ่งที่ชอบ “

.

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเนตบอลโรงเรียนนนทรีวิทยา🎉🎉🥇💯

อ่านเพิ่มเติม
Posted in Uncategorized

กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2565 ณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล เพื่อร่วมแข่งขันกีฬากรมพละ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 256…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2565 กิจกรรมสอนเสริมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 25…

อ่านเพิ่มเติม