Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการการวัดและประเมินผ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนในการนัดหมายเข้ารับวัคซีนของนักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา

ขั้นตอนในการนัดหมายเข้ารั…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมลงนามถวายพระพร  https…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๙ กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.ค. 64 กำหนดการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิ.ย.64 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย Microsoft Team

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบ Application ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่องแนวทางการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พ.ค. กท.2 ผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากลมพายุ ฝนตกหนัก

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการสอบคัดเลือก/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ยกเลิกการสอบคัดเลือก/รายง…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยาป…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 64 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนนนทรีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแจ้งกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักเรียนและผู้ปกครอง

              หากนักเรียน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไข ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่ กรณี เปิดเทอม 1 มิ.ย. 64) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีกา…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 25…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณานักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนในการรับสมัครนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูจีน และครูภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนนทรีวิทยาประกาศร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกต้ังประธานนักเรียน 2564

  คลิกเพื่อดูรูปภาพเ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มี.ค. 64 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจันทิราพร โรงเรียนวัดจันทร์นอก

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3-4 มี.ค. 64 การจัดติวธรรมสนามหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 กล…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ. 64 การประชุมรับรองผลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพื่อรับทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ)

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 64 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลูกจิต

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ก.พ. 64 คณะกรรมการนักเรียนได้มอบพวงมาลัยอำลารองผู้อำนวยการสุวภี อุ้ยนอง และรองผู้อำนวยการจอมขวัญ จิรภัทรสกุล ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้รองผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ก.พ. 64 คณะกรรมการนักเรียนได้มอบพวงมาลัยต้อนรับนางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.พ. 64 พิธีต้อนรับ และแสดงความยินดี แด่ นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.พ. 64 ต้อนรับ ผู้กำกับ สน.ทุ่งมหาเมฆ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาเรื่องอุโมงค์ลอดถนน หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ. 64 บรรยากาศการเปิดเรียน

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม